KONYA EREĞLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVE BAŞLAMA ESNASINDA ADAY ÖĞRETMENDEN İSTENECEK BELGELER

GÖREVE BAŞLAMA ESNASINDA ADAY ÖĞRETMENDEN İSTENECEK BELGELER

1.  T.C. Nüfus Cüzdanı  aslı ve bir (1) adet fotokopisi.(aslı kontrolden sonra iade edilecek)

2.  Lisans diploması veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi. (aslı kontrolden sonra iade edilecek)

3.  Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans , pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, İlköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belgeni aslı ve fotokopisi. (aslı kontrolden sonra iade edilecek)

4.  Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların diploma ve  pedagojik formasyon belgesinin denklik belgesi.

5.  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

6.  Elektronik başvuru formunun onaylı örneği.

7.  Mal bildirim beyannamesi. (Müdürlüğümüz tarafından verilecektir.)

8.  Sağlık kurulu raporu.

9.  Adli Sicil Kayıt belgesi.

10. Askerlik durum belgesi.

11. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12/05/2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde özel öğretim kurumlarında öğretmenlik mesleğinde  adaylığı kaldırılmış olanlardan, bu kapsamda adaylıklarının kaldırılmış olduğuna dair belgeler.

12. Resmi kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda daha önce adaylıkları kaldırılmış olanlardan, öğretmenlikte adaylıklarının kaldırıldığına dair belgeler.

13. Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanların bu durumlarına ait belgeler.

14. Felsefe bölümü mezunlarından, 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına; Sosyoloji bölümü mezunlarından  ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge.

15. Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10 – KPSSP121  sonuç belgesi (Yeniden atama, Kurumlar arası yeniden atama ve Milli Sporcu ataması  kapsamında atananlar hariç) ve hizmet belgesi.

16. Resmi kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan,  kurumlarından almış oldukları Personel Nakil Bildirimi.

17. Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılanlardan KPSSP10 – KPSSP121 sonuç  belgesi  ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen  hizmet belgesi. (hizmet belgesinde görevden ayrılma  nedeni açıkça belirtilecek)

18. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi.  (Ek-4/a yazı  çerçevesinde alınan  Ek-4/b muvafakat  belgesi.)

19. Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aftan yararlanarak mezun olup başvurulardan aftan yararlandığına dair ilgili mezun oldukları Üniversiteden alacakları yazı.

20. 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI-ÖĞRETMEN ATAMA

Kazancı Mah. İnönü Cad. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müd. Sit. No 83 A - 03327131040 41 42

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.